Texto Y Deconstrucción En La Literatura Norteamericana Postmoderna

Autores del Libro:


Resumen del Libro:


libro Texto Y Deconstrucción En La Literatura Norteamericana Postmoderna

Nieves Alberola investiga en aquest llibre sobre l?estat que pot determinar-se com a subjecte postmodern davant les constants crides d?atenció per part de filòsofs i sociòlegs sobre la seva possible desaparició. A través de la lectura de la filosofia de Friedrich Nietzsche, Martin Heidegger, Gilles Deleuze, Félix Guattari, Michel Foucault, Ludwig Wittgenstein, o en las obras de sociólogos tales como Gilles Lipovetsky o Jean Baudrillard planteja que el subjecte existeix, però es troba totalment fragmentat. D?aquesta manera recorre donis de l?Antiguitat Clàssica fins al segle XX però centrant l?atenció sobretot en el pas de l?Època de la Il?lustració a la de les filosofies estructuralistes i postestructuralista.


Formatos Disponibles: PDF / EPUB

Opciones de descarga:

Si deseas obtener una copia del libro puedes usar alguna de las siguientes opciones de descarga: