Del Texto A La Iconografía

Autores del Libro:


Resumen del Libro:


libro Del Texto A La Iconografía

La comprensió del teatre de linici de lèpoca barroca en la seua dimensió espectacular, a través de lanàlisi de documents figuratius conservats a Espanya entorn daquest moment, constitueix el nucli daquesta investigació sobre iconografia teatral, aspecte tan imprescindible com demorat en la història del teatre espanyol. Per a examinar la relació entre iconografia i literatura, sha procedit a lelaboració dun mètode danàlisi del document iconogràfic teatral inspirat en la tradició teòrica italiana de lestudi iconològic de la imatge dramàtica, que es posa en pràctica per mitjà dun enfocament novament interdisciplinari. lobra presenta imatges teatrals inèdites, analitza amplis repertoris artístics i aprofundeix en tot allò que la pròpia imatge requereix per a ser entesa: context històric, antecedents gràfics, simbologia, indumentària, corpus literaris i fins i tot planimetria.


Formatos Disponibles: PDF / EPUB

Opciones de descarga:

Si deseas obtener una copia del libro puedes usar alguna de las siguientes opciones de descarga: