Martí De Viciana: Libro Segundo De La Crónica De La ínclita Y Coronada Ciudad De Valencia Y De Su Reino

Por en en Libros de

Autores del Libro:


Resumen del Libro:


libro Martí De Viciana: Libro Segundo De La Crónica De La ínclita Y Coronada Ciudad De Valencia Y De Su Reino

Els volums que integren aquesta crònica ens han pervingut malgrat els entrebancs i els dificultats històriques. Dels quatre llibres que conformen lobra, tan sols nhi romanen tres, ja que el Libro primero, dedicat suposadament a la ciutat de València, només és conegut a través de les nombroses al·lusions incloses per Viciana als altres llibres cronístics. En canvi, es conserven nombroses còpies manuscrites del Libro segundo dedicat a la noblesa, malgrat ser el llibre més perseguit de la producció vicianesca. Es tracta duna història dels llinatges aristocràtics valencians que ben aviat va suscitar linterès dhistoriadors i bibliòfils per la raresa dels exemplars, la dificultat de reunir lobra íntegra i els entrebancs que sinterposaren entre la ferma voluntat de publicació de lautor i la nosa que produí entre la noblesa del País Valencià.


Formatos Disponibles: PDF / EPUB

Opciones de descarga:

Si deseas obtener una copia del libro puedes usar alguna de las siguientes opciones de descarga: