Libro Quarto De La Crónica De La ínclita Y Coronada Ciudad De Valencia Y De Su Reino

Por en en Libros de

Autores del Libro:


Resumen del Libro:


libro Libro Quarto De La Crónica De La ínclita Y Coronada Ciudad De Valencia Y De Su Reino

Al Libro quarto Viciana narra la revolta de les Germanies des dun punt de vista nobiliari que no li impedeix reconèixer el mèrit dels adversaris. És una crònica del moviment agermanat des de la gènesi fins a la vinguda de la virreina Germana de Foix, amb unes notes breus sobre la repressió antiagermanada. La crònica està escrita amb la ferma voluntat de comprendre tot el moviment de forma global. Viciana explica com sinicià el moviment agermanat a la ciutat de València i des dallí sirradià cap a la resta del País Valencià. Relata la gestació de la Germania a les diverses ciutats valencianes a partir duna informació de primera mà, que obté des darxius particulars i públics, entre els quals cal incloure la correspondència de laleshores virrei del regne, el comte de Melito. En la narració de la revolta, Viciana dóna veu als principals personatges agermanats i dedica paraules elogioses al seu principal ideòleg, Joan Llorenç, en clar contrast amb les altres cròniques de la Germania. Malgrat la visiò profundament monàrquica de lhistoriador, no sestà de reconèixer positivament les qualitats dels protagonistes agermanats, tant en làmbit del govern com als actes de guerra que protagonitzaren. lobra inclou nombrosos documents damdues parts, molts dells perduts, que només coneixem a través de la crònica daquest autor, sobretot els emesos pel sector agermanat. És una crònica on per primera vegada sofereix al lector la documentació necessària perquè obtinga les seues pròpies conclusions sobre aquests esdeveniments. Una interpretació dels recursos històrics molt avançada per al seu temps.


Formatos Disponibles: PDF / EPUB

Opciones de descarga:

Si deseas obtener una copia del libro puedes usar alguna de las siguientes opciones de descarga: