Tierra Y Colonos

Por en en Libros de

Autores del Libro:


Resumen del Libro:


libro Tierra Y Colonos

Durant linici de lèpoca contemporània el capitalisme agrari es va desenvolupar en terres valencianes de manera peculiar. En les zones dagricultura més dinàmica una massa important de llauradors desposseïts va accedir al cultiu a través de larrendament de terres i es van desenvolupar unes complexes relacions entre els amos de la terra i els seus colons. shi entremesclaven les variacions del mercat, les pràctiques quotidianes i diverses formes de conflicte i de cooperació. En aquesta obra, guardonada amb el Premi Senyera dInvestigacions Històriques 2005 de lAjuntament de València, sintenta abordar, a través de lestudi de la gestió agrària de lHospital General de València, les complexes relacions entre un gran propietari i els seus dversos arrendataris en diferents comarques.


Formatos Disponibles: PDF / EPUB

Opciones de descarga:

Si deseas obtener una copia del libro puedes usar alguna de las siguientes opciones de descarga: