Técnicas De Análisis De Imagen, (2a Ed.)

Por en en Libros de

Autores del Libro:


Resumen del Libro:


libro Técnicas De Análisis De Imagen, (2a Ed.)

La anàlisi de la imatge és una tècnica complexa que exigeix per al seu estudi un plantejament eminentment pràctic i que es beneficia de lavanç dels mitjans informàtics per a lobtenció de dades quantitatives en imatges microscòpiques i macroscòpiques. El present manual està dirigit a un públic ampli: des del curiós que processa imatges per a fer-les més belles o il·lustratives, a qui lautor li mostra les tècniques bàsiques de millora i tractament dimatges, els qui necessiten proveir-se de dades numèriques a partir dimatges, i que trobaran diverses tècniques per a la identificació dobjectes a mesurar en una imatge (segmentació) mitjançant la detallada descripció de mètodes manuals i informàtics dels corresponents paràmetres, i fins aquells qui han de fer front a la interpretació del món tridimensional a partir de seccions bidimensionals, per als qui, sense cap dubte, resultarà dutilitat leficaç descripció dels principis i mètodes de lestereologia.


Formatos Disponibles: PDF / EPUB

Opciones de descarga:

Si deseas obtener una copia del libro puedes usar alguna de las siguientes opciones de descarga: