Teaching American Literature In Spanish Universities

Autores del Libro:


Resumen del Libro:


libro Teaching American Literature In Spanish Universities

Un dels aspectes més valuosos daquest llibre és que comença enllaçant, a través dels dos primers articles, leducació universitària amb el seu nivell immediatament anterior: lescola secundària, una connexió que sovint soblida amb seriosos resultats per a tots dos. En aquest sentit, Benito Camacho Martín, lautor dun dels articles, realitza una anàlisi lúcida i en certa manera dogmàtic sobre el declivi de lensenyament de literatura a les escoles de secundària, tant en hores dedicades com en coneixements adquirits. Els altres articles, alguns en anglès i uns altres en castellà, tracten diferents aspectes de lensenyament de literatura nord-americana, amb una èmfasi manifesta en materials del segle XX i, sobretot, en la literatura afro-americana, de fet, el llibre resultarà particularment útil per als professors daixò últim.


Formatos Disponibles: PDF / EPUB

Opciones de descarga:

Si deseas obtener una copia del libro puedes usar alguna de las siguientes opciones de descarga: