Sistema De Mejora Continua De La Calidad En El Laboratorio

Por en en Libros de

Autores del Libro:


Resumen del Libro:


libro Sistema De Mejora Continua De La Calidad En El Laboratorio

Amb un criteri eminentment pràctic es permet dissenyar un sistema de qualitat per als laboratoris que ofereix un model de seguiment per a tots els processos que shi realitzen. Així, poden establir-se normes de qualitat internacional per obtenir uns resultats que satinguen als criteris de satisfacció del client i del professional, i que garantesquen la rendibilitat social i econòmica dels serveis que presten.


Formatos Disponibles: PDF / EPUB

Opciones de descarga:

Si deseas obtener una copia del libro puedes usar alguna de las siguientes opciones de descarga: