Recull De Documents I Articles D Història Guixolenca

Por en en Libros de

Autores del Libro:


Resumen del Libro:


libro Recull De Documents I Articles D Història Guixolenca

Segon recull de documents i articles d’història de la ciutat de Sant Feliu de Guíxols. Un aplec de notícies i documents diversos que poden servir per clarificar diferents aspectes de la història de la ciutat i de les seves institucions civils i eclesiàstiques.


Formatos Disponibles: PDF / EPUB

Opciones de descarga:

Si deseas obtener una copia del libro puedes usar alguna de las siguientes opciones de descarga: