Què, Quan I Com Ensenyar Les Competències Bàsiques A Primària

Autores del Libro:


Resumen del Libro:


libro Què, Quan I Com Ensenyar Les Competències Bàsiques A Primària

Allò que no hi és en el currículum oficial: el desplegament de les competències en objectius, continguts i criteris davaluació per a cada cicle. El projecte educatiu i curricular i les programacions daula. Làmbit comú on es desenvolupen totes les competències transversals.


Formatos Disponibles: PDF / EPUB

Opciones de descarga:

Si deseas obtener una copia del libro puedes usar alguna de las siguientes opciones de descarga: