Nutrición Básica Humana

Por en en Libros de

Autores del Libro:


Resumen del Libro:


libro Nutrición Básica Humana

Els coneixements bàsics de la Nutrició aplicada a lésser humà permeten assentar les bases de les modificacions dietètiques i destil de vida necessàries per aconseguir lestat de salut òptim. Aquesta ciència va començar a ressorgir en les últimes dècades del segle XX, obrint-nos els ulls a la importància que té la ingesta dietètica en la regulació de les defenses de lindividu, així com en el risc de desenvolupar malalties agudes o cròniques, ja que sis de les deu causes de mort més comunes en el món, incloent-hi la malaltia cardiovascular, el càncer i la diabetis, tenen el seu origen en lalimentació.


Formatos Disponibles: PDF / EPUB

Opciones de descarga:

Si deseas obtener una copia del libro puedes usar alguna de las siguientes opciones de descarga: