Mediterrània Migrant

Por en en Libros de

Autores del Libro:


Resumen del Libro:


libro Mediterrània Migrant

Intentar comprendre les infinites arestes dun fenomen social en contínua mutació com és el migratori, exclusivament a través de la seua quantificació és, com a mínim, un error. Aquest llibre presenta referències numèriques però amb la finalitat de donar suport als arguments teòrics entorn duna explicació integral a les migracions


Formatos Disponibles: PDF / EPUB

Opciones de descarga:

Si deseas obtener una copia del libro puedes usar alguna de las siguientes opciones de descarga: