La Ilustración Gráfica Del Siglo Xix

Por en en Libros de

Autores del Libro:


Resumen del Libro:


libro La Ilustración Gráfica Del Siglo Xix

Aquest llibre proposa una revisió en profunditat de la il·lustració gràfica durant el període de 1800 a 1870, estudiada ací com un cos problemàtic dimatges dotat de sentits sovint contradictoris, plagat danacronismes i desajustat respecte a certs esquemes estilístics i ideològics de la visió històrica de lart del segle XIX. Per a establir una nova estructura dinterpretació de les imatges de reproducció, shan restituït les funcions que els van ser assignades en la seua època, shan contrastat aquestes amb la recepció que van tenir les obres i shan connectat les estratègies artístiques que van posar en pràctica els seus autors amb maneres de coneixement i representació aplicats i debatuts també en la política i la ciència.


Formatos Disponibles: PDF / EPUB

Opciones de descarga:

Si deseas obtener una copia del libro puedes usar alguna de las siguientes opciones de descarga: