La Encendida Memoria: Aproximación A Thomas Merton

Autores del Libro:


Resumen del Libro:


libro La Encendida Memoria: Aproximación A Thomas Merton

Aquest volum analitza la vida i obra de Thomas Merton a partir de la relació entre els conceptes de solitud i societat des duna memòria il·luminada. Shi estableixen correspondències entre aspectes crucials que sestudien dins de les categories àmplies de soledat i societat des de la perspectiva dels estudis nord-americans. Lestructura monàstica seria transformada en un procés religiós dinàmic, igual que un temps de silenci hauria dacompanyar una necessitat danunciar les bones notícies trobades en el cor de la contemplació i de denunciar els mals del seu temps. El creixement de Merton il·lustra com il·luminació i compassió acompanyen totes dues el camí del descens al desfer la caiguda dAdam. Shi exploren les conseqüències ètiques i polítiques duna reconstrucció de la pròpia identitat amb Crist en el seu context nord-americà.


Formatos Disponibles: PDF / EPUB

Opciones de descarga:

Si deseas obtener una copia del libro puedes usar alguna de las siguientes opciones de descarga: