La Calidad Periodística

Por en en Libros de

Autores del Libro:


Resumen del Libro:


libro La Calidad Periodística

Els treballs que componen aquest volum estudien la «qualitat periodística» no circumscrita exclusivament a la «qualitat informativa», ja que aborden tant el producte com tot el procés de la producció informatiu-comunicativa. A partir de resultats provinents de laplicació de metodologies quantitatives o qualitatives i de reflexions teòriques crítiques, es conceptualitza, examina, mesura i valora la qüestió de la qualitat periodística. En ells saborda també la funció de la informació periodística a través dels diversos mitjans i tecnologies, així com el paper que aquella juga en la democràcia de les societats avançades, atès que el minvament de la seua qualitat infringeix i empobreix la deliberació i la presa de decisions de la ciutadania. Així mateix, del contingut dels textos es desprenen interessants suggeriments professionals laplicació dels quals resulta factible.


Formatos Disponibles: PDF / EPUB

Opciones de descarga:

Si deseas obtener una copia del libro puedes usar alguna de las siguientes opciones de descarga: