Experiències De Millora I Innovació De La Docència Universitària.

Autores del Libro:


Resumen del Libro:


libro Experiències De Millora I Innovació De La Docència Universitària.

La innovació educativa i la qualitat de la docència són els objectius daquestes experiències pràctiques presentades a la II Jornada de Millora Educativa de la Universitat Jaume I, les actes de la qual constitueixen aquesta publicació


Formatos Disponibles: PDF / EPUB

Opciones de descarga:

Si deseas obtener una copia del libro puedes usar alguna de las siguientes opciones de descarga: