El Reto Energético

Por en en Libros de

Autores del Libro:


Resumen del Libro:


libro El Reto Energético

Lactual sistema energètic està basat en uns recursos no renovables, els combustibles fòssils, i el seu ús porta aparellada una sèrie de problemas, com laugment de la concentració de diòxid de carboni en latmosfera. En aquest llibre sanalitza i sexplica quina serà la naturalesa dun nou sistema energètic sostenible basat en fonts renovables. Lelement central daquesta font denergia del futur és lhidrogen, que substituirà els combustibles derivats del petroli, enmmagatzemarà lenergia obtinguda de les fonts renovables intermitents i podrà convertir-se en electricitat en una pila de combustible. La transició dels actuals recursos no renovables a lhidrogen no pot ser inmediata, i tant la Comissió Europea com els Estats Units estan planificant la millor forma de dur-la a terme. Mentrestant, a Islàndia han pres la iniciativa i, per a lany 2030, seran la primera economia de lhidrogen del món.


Formatos Disponibles: PDF / EPUB

Opciones de descarga:

Si deseas obtener una copia del libro puedes usar alguna de las siguientes opciones de descarga: