El Presente Y El Porvenir Del Español En América

Por en en Libros de

Autores del Libro:


Resumen del Libro:


libro El Presente Y El Porvenir Del Español En América

V první kapitole, věnované pojmu a termínu americká španělština , autor soudí, že všestranné společenské změny se nutně odrazí v postavení a funkci jazyka ve společnosti. Další kapitola vymezuje aspekty homogennosti aheterogennosti španělštiny v Americe. V nejobsáhlejší kapitole o konvergentním a divergentním procesu ve vývoji americké španělštiny podává rozbor různých faktorů, např. lingvistického vědění a s tím souvisejícího uvědoměléhopostoje mluvčího k jeho jazyku. Poslední kapitola se týká obecného pojetí jazykové normy a kodifikace.


Formatos Disponibles: PDF / EPUB

Opciones de descarga:

Si deseas obtener una copia del libro puedes usar alguna de las siguientes opciones de descarga: