El Lugar Del Campesino

Por en en Libros de

Autores del Libro:


Resumen del Libro:


libro El Lugar Del Campesino

Múltiple ha estat per a Reyna Pastor el lloc del camperol. Ha estat un lloc físic, on conrear i on habitar, però també un lloc als boscos i als erms, un espai de lluita i de cooperació, un lloc social: en la comunitat i en les estructures familiars, a les xarxes del poder feudal i en les formes de solidaritat local. Ha estat un lloc construït des del conflicte i la resistència, en la identitat -o, molt millor, en la consciència de classe- i en la diferenciació interna, des de baix, atribuint a la comunitat, a la família i al camperol mateix la capacitat delaborar estratègies i dutilitzar recursos propis, no només dencaixar com a subjecte inerme lacció senyorial. Tots aquests aspectes poden haver-se convertit en tòpics en excés en aquests moments, però no ho eren en absolut fa trenta anys, i menys encara al si de la historiografia sobre ledat mitjana hispana. Identificar problemes, replantejar preguntes, aplicar una nova mirada a camins trillats, desbrossar les fonts, enriquir els models danàlisi, posar-los en moviment i treure a la llum les seues forces interiors, han estat els moments clau en el procés de reflexió històrica que, contracorrent en alguns moments, va emprendre Reyna Pastor fa ja molts anys. Reyna Pastor (Buenos Aires, 1925), descendent directa despanyols i alumna de Claudio Sánchez Albornoz, ha estat professora a la Universitat de Buenos Aires, en la càtedra dHistòria Social, ocupada per José Luis Romero, i a la Universitat Nacional de Rosario. En aquella època, en la qual va viatjar amb freqüència a Europa, va ser becària en lÉcole donis Hautes Études en Sciences Sociales i professora associada a la Universitat dAix a Provence, en el departament dirigit per Georges Duby. De la seua etapa argentina destaquen les obres Conflictos sociales y estancamiento económico en la España medieval i Del Islam al Cristianismo. En las fronteras de dos formaciones económico-sociales: Toledo, siglos XI-XIII. Després del …


Formatos Disponibles: PDF / EPUB

Opciones de descarga:

Si deseas obtener una copia del libro puedes usar alguna de las siguientes opciones de descarga: