El Exilio Científico Republicano

Por en en Libros de

Autores del Libro:


Resumen del Libro:


libro El Exilio Científico Republicano

La revolta militar de 1936 i el desenllaç de la Guerra Civil van ser un cop mortal per a la incipient comunitat científica que shavia creat a Espanya entre 1907 i 1936. La present monografia és el resultat dun congrés internacional dedicat a «Lexili científic republicà. Un balanç històric 70 anys després», que va reunir a un selecte grup despecialistes espanyols i americans amb la finalitat dactualitzar les investigacions sobre lexili republicà i analitzar el tremend impacte destructiu que la Guerra Civil i el franquisme van tenir sobre el cultiu i els conreadors de les ciències naturals i experimentals, la medicina, la farmàcia i lenginyeria al nostre país. Al llarg de 24 capítols, aquest llibre analitza aspectes concrets i generals, publicacions, institucions i biografies. Les seves pàgines transmeten la història duna gran frustració.


Formatos Disponibles: PDF / EPUB

Opciones de descarga:

Si deseas obtener una copia del libro puedes usar alguna de las siguientes opciones de descarga: