Discursos De España En El Siglo Xx

Por en en Libros de

Autores del Libro:


Resumen del Libro:


libro Discursos De España En El Siglo Xx

El problema de la construcció dEspanya en lèpoca contemporània ocupa des de fa gairebé dues dècades el centre dels quefers i debats dels historiadors espanyols. En els últims anys sha experimentat, a més, un gir que desplaça cada vegada més latenció cap al segle XX. Centrades en lestudi dels discursos i les pràctiques de nació en el segle XX, es pot constatar a través de les diverses aportacions la complexitat daquests discursos i aquestes pràctiques, i també la necessitat de fixar latenció en aspectes poc estudiats. Podria dir-se que sha tractat destudiar el procés de construcció nacional a lEspanya del segle XX, amb totes les seues contradiccions i especificitats, però de construcció nacional per fi.


Formatos Disponibles: PDF / EPUB

Opciones de descarga:

Si deseas obtener una copia del libro puedes usar alguna de las siguientes opciones de descarga: