A Self Study Grammar Book For Engineers

Por en en Libros de

Autores del Libro:


Resumen del Libro:


libro A Self Study Grammar Book For Engineers

A Self-Study Grammar Book for Engineers és un llibre dautoaprenentatge de la llengua anglesa en làmbit de les carreres tècniques i, duna manera especial, per a lalumnat universitari dins el camp de les enginyeries. Està dividit en tres mòduls ben diferenciats per a facilitar la seva utilització i ordenar les unitats a estudiar en funció de les necessitats específiques de lalumne en cada moment. En un primer mòdul shan inclòs 31 unitats de gramàtica i documents específics amb explicacions i exemples bilingües (en català i en castellà), així com exercicis complementaris i les seves solucions respectives. El segon mòdul conté un total de 13 unitats bàsicques, relacionades amb langlès per a finalitats específiques: anglès per a la banca i les finances, anglès comercial, anglès per a la producció i el transport, anglès per a la construcció, etc. També en aquest mòdul shan afegit 6 unitats extres, molt útils com a referència bàsica i sòlida sobre langlès americà i langlès britànic, friends and false friends, phrasal verbs i opposites. En el tercer i últim mòdul daquest llibre hi ha un apèndix amb material essencial per a laprenent avançat de la llengua anglesa, com per exemple: abreviacions típiques angleses, taules de conversió i càlcul, els verbs irregulars anglesos traduïts al català i al castellà, el sistema de puntuació anglès, un quadre sinòptic dels temps verbals en anglès, etc. Al final del llibre shi pot trobar la bibliografia i una sèrie de webs i enllaços recomanats per ambdues autores per tal de facilitar el procés daprenentatge de lalumne en langlès com a llengua estrangera i per a finalitats específiques.


Formatos Disponibles: PDF / EPUB

Opciones de descarga:

Si deseas obtener una copia del libro puedes usar alguna de las siguientes opciones de descarga: